fireplace

Камините с ризи от вода са по-удобни и по-лесни за използване в съпоставка с останалите уреди за отопление с дърва. Принципно, те са по-елементарни за поддръжка от другите на газ, нефт или печките на ток. Печките с пелети вършат работа с пелети от дървесина, които представляват сгъстен дървен материал, подобен на заешката храна. Ако имате вкъщи камина, то можете да размислите за възможността за закупуване на допълнителна водна риза за камина, като по този начин минете към по-пестеливия и предпочитан екологично вариант за отопление с материал от дървесина.

Все по често влизат в употреба пелетни горелки, които предлагат много по-силно затопляне и загряване на помещенията.

Характерната камина на пелети има специален сензор, които пресмята какъв брой пелети е необходимо да бъде изгорено, спрямо кубатурата на помещението, което се затопля. Голяма част модели пелетни камини с водна риза притежават поне две функции за настройване на огъня. Плюс това притежават специална система за вентилация, с която разпръскват създадения затоплен въздух. Пелетните камини с водна риза са изключително икономични и не зацапват с прахови отлагания и сажди помещението, в което са инсталирани. Всичко зависи от вида камина на пелети, която искате, те могат да натрупат между 10.000 и 60.000 BTU/час (английска топлинна единица).

Пелетната камина с водна риза обгаря пелетите изключително ефективно и по време на действието на горене се образува съвсем малко количество дим, това е причината да не е нужно да привързвате камината към куминната система. Газовете, които изгарят минават през мъничка тръба през стената на открито. Пелетните камини са снабдени със специална тръба Клас L, която е изработена от стоамана, която не ръждясва от вътрешна страна, а от външна е подплътена с цинк или алуминий. Пелетните камини могат да са прикрепени към коминната система, но с тръба, която е с по-малък размер от стандартния, направена от стоамана, която не ръждясва.

Камините с пелети на водна риза се пълнят значително рядко в съпоставка с други уреди за отопление, отопляващи с дървесина. Презареждането с пелети варира от един път на ден до 2 пъти на седмица в зависимост от марката пелетна камина и вашите отоплителни нужди. За да заредите камината с пелети, ще е нужно само да ги поставите в бункера на печката, а той нормално е с вместимост от 15 до 58 килограма пелети. Дадената камина притежава специално апаратче, наречено свредел, така се преместват пелетите от контейнера към камерата в камината.

Цените на камини на пелети с водна риза варират между 700 и 3000лв. Влагането в пелетна камина ще ви се изплаща с години наред. Вградените камини с водна риза икономисват пространство и изграждат възприятие за удобство на къщата.