Как точно да спечелите достатъчно време, свежи пари и намалите усилията, благодарение на професионалисти в областта В случай, че сте самоосигуряващо се лице, със сигурност неведнъж сте се сблъсквали с дребни или не толкова чак незначителни проблеми със счетоводството, които вие не можете да разрешите сами. Съвсем възможно е това да са попълване на годишна данъчна декларация, пресмятане на осигурителните вноски и изготвяне на платежни нареждания за тях, изготвяне и подаване на декларации за приходи от наеми и други подобни специфични счетоводни услуги. Най-вероятно може би дори и да сте правили едно от тези декларации веднъж, ви е взело значително време и усилия. Попълването на подобен модел документи е важна мисия, и тя е необходима да бъде изпълнена прецизно, за[…]