Камините с ризи от вода са по-лесни и по-удобни за използване в съпоставка с останалите уреди за отопление с дърва. Дефакто, те са по-лесни за поддържане от другите на нефт, газ или пък печките на ток. Пелетните печки вършат работа с дървесни пелети, представляващи компресиран материал от дърва, наподобяващ храна за зайци. Ако разполагате с камина вкъщи, то е възможно да обмислите възможността за вземане на допълнителна водна риза за камина, и така да преминете към по-икономичния и предпочитан екологично метод за отопление с дървесен материал.  Една характерна пелетна камина има специален сензор, като пресмята какво количество пелети е необходимо да бъде изгорено, спрямо кубатурата на помещението, което се отоплява. По-голяма част камини с пелети с водна риза притежават поне[…]